קטגוריות

ניאודישר אלקה 300

neodisher Alka 300

חומר ניקוי, תרכיז נוזלי

  •  מכיל כלור פעיל

בעל השפעת ניקוי אנטנסיבית עם פעולה חמצונית.
להסרה של משקעים עקשניים אורגניים.

אריזה:
חבית של 270 ק"ג
מיכל של 25 ק"ג
מיכל של 12 ק"ג