קטגוריות

ניאודישר מדיזים

neodisher MediZym

חומר ניקוי, תרכיז נוזלי

חומר לניקוי בעזרת אנזימים ומרכיבים תומכי ניקוי, תוך כדי שמירה
גבוהה מאוד על הציוד.

מסיר משקעים של דם שהתייבש והתקשה.

אריזה:
חבית של 220 ק"ג
מיכל של 20 ליטר
מיכל של 10 ליטר
מיכל של 5 ליטר