קטגוריות

ניאודישר Z

neodisher Z

חומר ניטרול, תרכיז נוזלי

  • על בסיס חומצות אורגניות
  • נטול טנסידים ופוספטים

לניטרול שאירות אלקליות בטיפול של כלים במדיח.

אריזה:
מיכל של 20 ליטר
מיכל של 10 ליטר
מיכל של 5 ליטר