קטגוריות

ניאודישר מדיקלין פורטה

neodisher MediClean Forte

חומר ניקוי נוזלי

  • אלקלי
  • אנזימטי
  • מכיל טנסידים

שומר בצורה גבוהה מאוד של החומרים ומתאים לשימוש אוניברסלי.

מסיר בצורה טובה מאוד משקעים של דם מיובש ומונע משקעים חוזרים
של חלבונים.

אריזה:

5 ליטר
10 ליטר
20 ליטר
220 ק"ג