קטגוריות

ניאודישר N

neodisher N

חומר ניטרול, תרכיז נוזלי

  • על בסיס חומצה זרחתית
  • נטול טנסידים

לניטרול של שאריות אלקליים ולהסרת אבנית או משקעים אחרים הממיסים על-ידי
חומצה במדיח.

אריזה:
מיכל של 25 ק"ג
מיכל של 12 ק"ג
מיכל של 5 ליטר