קטגוריות

ניאודישר לבוקלין A8

neodisher LaboClean A8

חומר ניקוי, אבקה

נטול טנסידים

מתאים לשימוש אוניברסלי, בעל כושר ניקוי חזק והסרת לכלוך גבוה.

מסיר דם, סרום, משקעי מזון, שאריות פארמה, צבע, לקה, ג'לטין
ושאריות אורגניות אחרות.

אריזה:
25 ק"ג
10 ק"ג