קטגוריות

ניאומוסכן TE 350

neomoscan TE 350

חומר ניקוי וחיטוי אלקלי, תרכיז נוזלי

  • מרכיבי חיטוי ב- 100 גרם: 2
  • 5 גרם נטריום היפוכלוריט

ניאומוסכן TE350  הינו חומר ניקוי וחיטוי אלקלי המכיל כלור פעיל, לניקוי
וחיטוי משולב של משטחים פנימיים, של מערכות ייצור ומילוי, של צנרת
ומיכלים ע"י מרכת CIP או מערכת מיחזור אוטומטיים, כמו כן לארגזים
וחלקי מערכות ניקוי אוטומטיים בתעשיית המזון.

אריזה:
חבית 220 ליטר
מיכל 22 ק"ג