קטגוריות

ניאומוסכן CP des 400

neomoscan CP des 400

חומר חיטוי, תרכזי נוזלי

  • על בסיס חומצה peracetic
  • נטול טנסידים

לחיטוי של מערכות ייצור ומילוי, מיכלים וטנקים. 

קוטל חיידקים, פטריות וספורות, בהתאם לתקן 1276, 1650 ו- 14347.
יעילות מהירה וכוללת. מתאים לשימוש במערכות CIP ומחזור ולחיטוי
של חלקים במערכות ניקוי.

אריזה:
חבית 220 ק"ג
מיכל 22 ק"ג