קטגוריות

ניאומוסכן FA18

neomoscan FA18

חומר ניקוי אלקלי, תרכיז נוזלי

  • נטול QAV (תרכובות אמוניום רבעוניות)
  • נטול כלור פעיל
  • נטול טנסידים

לניקוי אלקלי ונטול כלור של מערכות חליבה, צנרת של מיכלי חלב,
מתאים במיוחד למערכות חליבה אוטומטיות. מסיר בצורה יעילה
חלבון חלב ושומן, מתאים גם לשימוש בקשיות מים גבוהה.

אריזה:

25 ק"ג