קטגוריות

ביוסנטרי 904

חומר חיטוי למדגרות עופות                        

מתאים למדגרות של פרגיות, תרנגולות הודו, ברווזים, שלוים, יענים ועופות אחרים.
החומר יעיל ב- 400 ppm מים קשים כ-(CaCO3) מחטא דרגת לכלוך אורגני של 5%
קוטל חידקים, פטריות ונגיפים
אזהרה: להחזיק הרחק מהישג ידם של ילדים
לגבי אמצעי זהירות נוספים ראה בהמשך הוראות השימוש

904 הינו חומר חיטוי כימי מאוזן מושלם המספק גם בשימוש עם מים קשים תמיסה צלולה – החומר קוטל חידקים עם השפעה ועמידות נשארת וחוסם את גידול החידקים על רוב המשטחים* - מכיל מעכבי חלודה וקורוסיה – מפיג ריחות ע"י קטילת רוב המיקרואורגניזמים הגורמים לריחות דוחים.

הוראות שימוש:
השימוש בחומר הזה שלא לפי ההוראות בתוית המוצר מהווה הפרה בשימוש בחומר.

לחיטוי של משטחים מנוקים: 904 מתאים לחיטוי משטחים מנוקים, כולל מדגרות, setters, מגשים, כונניות משטחים לביצים, קירות, רצפות, תקרות ומשטחים אחרים בסביבת המדגרה. החומר מצויין גם לשימוש בארגזים לגוזלים, לקופסאות לביצים, למשאיות ולמיכלי פסולת. יש לבצע ניקוי ראשוני במשטח שרוצים לחטא ב-BioSentry 453 או בחומר ניקוי מתאים אחר למדגרות. יש לשטוף, ואם אפשר יש ליבש את המשטחים. לאחר מכן משתמשים ב-904 במינון של 15 מ"ל ל-4 ליטר ע"י טבילה, ע"י הזרמת תמיסה מעל המשטחים המטופלים, ע"י שימוש בספריי עדין או במטלית בד נקייה או ע"י מכונה מקציפה. יש להרטיב את המשטחים ביסודיות. לצורך חיטוי, המשטחים צריכים להישאר לחים לפחות במשך 10 דקות. לא לשטוף, יש להשאיר את החומר על המשטחים המטופלים כדי להגיע להשפעת חיטוי חידקים עמידה על משטחים לחים.

שים לב:
 אין להתיז תמיסות חיטוי של 904 אלא אם כן העובדים מוגנים מפני נשימת האדים מהספריי.


חיטוי מדגרות ע"י שימוש במכונות ערפול 185 
BioSentry Foggerאו ב-agMister: יש לסגור את החדרכדי שהערפול יוגבל לחדר המטופל. מערבבים חלק אחד של 904 ל-חמישה חלקים של מים. (2 ליטר 904 ל-10 ליטר מים). יש להכניס את הפיה של המערפל דרך פתח מתאים לתוך החדר. השימוש ב-185 Fogger נעשה בהספק מקסימלי, במשך דקה אחת לכל 100 m³ חלל בחדר. עם השימוש נעשה ב- agMister, יש לבצע ערפול 3 דקות לכל 100 m³ חלל בחדר. אסור להיות במגע עם הערפול או לנשום או להכנס לחדר עד שהערפל שקע או התנדף, כשעה עד ארבע שעות אחרי הטיפול.

שים לב: הערפל המיוצר ע"י BioSentry Fogger 185 וה- agMisterהינו מגרה מאוד לעיניים, עור ורירית. בשום פנים אין להכנס לחדר או למבנה עד שהערפל שקע לגמרי, שזה בדרך כלל אחרי 1-4 שעות אחרי הערפול. במקרה שמישהו צריך להכנס למבנה או לחדר עליו להיות מצויד במסכת נשימה מאושרת ע"י MSHA/NIOSH, משקפי מגן, חולצה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים. אם אבוסים ושקתות לא הוסרו לפני ביצוע הטיפול או לא כוסו בצורה מספקת כדי לא לבוא במגע עם הטיפול, יש לשטוף אותם בחומר חיטוי ומים לפני שימושם לעופות או במשק החי.

חיטוי של מדגרות ע"י ערפול: יש להכין תמיסה במינון של 180 מ"ל מהחומר 904 לכמות של ל-3,6 ליטר מים. יש לערפל 100-250 מ"ל מהתמיסה לתוך ה- setters והמדגרות מיד אחרי העברה. ב- settersיש לחזור על הפעולה יום יום ובמדגרה כל 12 שעות. יש להפסיק את הטיפולים במדגרה בערך 24 שעות לפני שמושכים את הדגירה. אסור שבני אדם יבואו במגע או ינשמו את הערפל. אין להכניס מכונות עד שהערפל שקע לגמרי (30-60 דקות לאחר ביצוע הערפול) לצורך זה יש להתקין נחירי ערפול קבועים 
ב-setters ובמדגרות ויש להשתמש במדחס אויר כדי לפזר את תמיסת החיטוי כערפל. ניתן לפנות לנציג הטכני המקומי של ביוסנטרי כדי לקבל יעוץ. אפשר לבצע ערפול ב- settersובמדגרות בתמיסה של 904 במינון של 15 מ"ל ל-3.8 ליטר. במקרה הזה יש לבצע את הערפול במשך 30-90 שניות פעם בשעה או פעם אחת בשעתיים. למידע נוסף ניתן לפנות לנציג ביוסנטרי המקומי.

חיטוי של משאיות לפרגיות. משאיות ביצים. כלי רכב במדגרה ובמשק: יש לנקות ולשטוף כלי רכב ולבצע חיטוי ב-904 במינון של 4 מ"ל לליטר. שטיפה אחרי מגע של 10 דקות אפשרית אבל אינה הכרחית.

אמבטית מגפיים: לאמבטיות מגפיים יש להשתמש ב-8 מ"ל לליטר. התמיסה מתלכלכת כל פעם ולכן יש להחליף אותה יום יום. יש להשתמש במברשת דוקרנית עשויה מנילון כדי לנקות את הלכלוך מהמגפיים.

אין להשתמש ב-904 לציוד לחיסונים, מחטים לבקבוקים, מכיוון שקוטלי החידקים יכולים להפוך את תרכיבי החיסון לבלתי יעילים. אין לערבב את ה-904 עם מרכיבי או מוצרי ניקוי או חיטוי אחרים.

תחום היעילות של פעולת קוטלי החידקים במים קשים ובתנאים של מעמסת לכלוך: במינון של 30 מ"ל ל-3.8 ליטר (1:256) במהילה AOAC רשמית לשימוש ולפי בדיקות לגבי קטילת פטריות 904 הינו יעיל במים עד לדרגת קשיות של ppm 400 (כמו CaCo 3ׂ) ובמעמסה של לכלוך אורגני של 5% נסיוב, נגד האורגניזמים הבאים:


איחסון וסידור/סילוק:

יש לאחסן במיכל מקורי סגור היטב והרחק מהישג ידם של ילדים. אין לזהם מים, מזון או מספוא ע"י האחסון או הסידור. פסולת של קוטלי חידקים הינו מסוכן מאוד. סילוק לא נכון של עודף תערובת החומר לקטילת חידקים הינו עבירה על החוק. במקרה שאין אפשרות לסלק את הפסולת בהתאם להוראות בתוית, יש לפנות למשרד לאיכות הסביבה המקומי. אין להשתמש שנית במיכלים ריקים. יש לשטוף היטב לפני ההשלכה לפסולת.

אמצעי זהירות
מסוכן לבני אדם וחיות מבוייתות
מסוכן
להחזיק הרחק מידם של ילדים

צורב:גורם לפגיעות חמורות בעיניים ובעור. יש להמנע ממגע בעיניים, עור או ביגוד. בעת הטיפול בחומר יש ללבוש משקפי מגן או מגן לפנים וכפפות גומי. בליעת החומר עלולה להיות מזיקה ואף קטלנית. יש למנוע נגיעה במזון. אחרי הטיפול יש לשטוף היטב בסבון ובמים.


סכנות לסביבה: החומר הזה הינו רעיל לדגים. אין לשפוך נוזלים המכילים את החומר הזה לתוך אגמים, זרמים, שפכים, אוקיינוסים או למים אחרים אלא בהתאם להוראות ה-NPDES, (מערכת לאומית לסילוק חומרים מזהמים) ובהודעה מוקדמת לרשות האחראית, בכתב. אין לשפוך נוזלים המכילים את החומר הזה למערכות ביוב בלי הודעה מוקדמת למחלקת הביוב ברשות המקומית. להדרכה יש לפנות למועצת המים או למשרד האזורי של ה-EPA.

סכנות פיזיקליות וכימיות: אין להשתמש או לאחסן את החומר קרוב לחום או לאש גלויה.

הודעה לגבי הטיפול:במקרה של מגע בעיניים או בעור יש לשטוף היטב בהרבה מים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של מגע בעיניים יש לקרוא לרופא. לפני שימוש חוזר יש להוריד ולרחוץ בגדים מזוהמים. במקרה של בליעת החומר יש לשתות מיד כמות גדולה של חלבון לא מבושל, של תמיסת ג'לטין ואם זה לא זמין, יש לשתות כמות גדולה של מים. יש להמנע משתיית אלכוהול ולפנות מיד לרופא.

ביוסנטרי 904

חומר חיטוי למדגרות עם השפעה נשארת (יציבה) לחיטוי על ידי ערפול ולבקרת העובש

904 הינו חומר החיטוי היחידי עם תוית EPA רשום ומנוסח במיוחד לשימוש בערפול ולשימוש במדגרות של בעלי כנף. החומר משמיד חידקים, עובש ונגיפים הגורמים למחלות ולהפסדים כלכליים במדגרה. מחטא, מפיג ריחות ומשאיר שכבה נגד חידקים על משטחים מטופלים. מכיל חומר מיוחד לבקרת עובש, tributyltin oxide.

קוטלי החידקים הפעילים הינם תרכובות אמוניום רבעוניות ו- tributyltin oxide. החומר יעיל במים קשים עד לדרגת קשיות של 400 ppm (24 grains ) ב-CaCO3 ובלכלוך קל עד מתון (5% נסיוב).

מתאים לשימוש בשילוב עם Liquid Tray Wash, tray wash compound, EZ-Kleen, BioSentry 453 ועם Liquid Egg Wash 101.

יתרונות

  • תוית EPA רשום עם הוראות מלאות לערפול במדגרה.
  • נותן תמיסות צלולות במים קשים.
  • נוסחה מיוחדת למניעת סתימת הנחירים בגין מים קשים.
  • קוטלי חידקי גרם חיוביים וחידקי גרם שליליים, עובש ונגיפים.
  • בקרת עובש משופר. כוח בקרת עובש כפול.
  • לא נדיף – משאיר שכבה עם השפעה נשארת על משטחים מטופלים.
  • אינו מכיל בושם או חומר למיסוך ריחות להסתרת איזורים בעיתיים.
  • בטוח על כל סוגי משטחים שלא נפגעים ממים.
  • תמיסות לשימוש אינן מלבינים או מכתימים עור או ביגוד.
  • מכיל חומר מעכב קורוסיה, מגביר אלקליניות chelants ו-penetrants.


מינון לשימוש

לחיטוי של משטחים מנוקים: 4 מ"ל לליטר
לערפול חממות ומדגרות: 50 מ"ל לליטר
לערפול ביצים להדגרה: 8 מ"ל לליטר
מערכת בקבוקים, מערכת ערפול בין 4 מ"ל ל-20 מ"ל לליטר
מרכזית Setters ומדגרות: בהתאם לתדירות ולמשך הזמן.

* לפרטים נוספים בקשר לשימוש ניתן לעיין בתוית המוצר ובחוברת "ביוסנטרי" חיטוי מדגרות".

תכונות

צורה פיסיקלית: נוזלי
צבע: צלול, צבע ענבר עד חום
ריח: ניטרלי/נעים, ללא בושם
דרגת PH 8-10
משקל סגולי: 1.015 ב-C °25, Ib/gal, 8.45
צמיגות: cps 38-42 ב-C °25


אריזות משקל מספר מוצר
4X1 גלונים בארגז lbs. 37.0 40501
מיכל של 55 גלונים lbs. 494.8 40555